Selecteer een pagina

Kantelmanagement bedient scholen en aanverwante organisaties die een ontwikkelvraagstuk hebben binnen het onderwijsdomein.

We benaderen een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken, zodat duidelijk wordt waar het probleem en de mogelijke oplossing zit. 

OVER ONS

Bij de aanpak wordt steeds met verschillende partijen gesproken die een belang en mogelijk een aandeel hebben in het oplossen van het voorliggende vraagstuk. Hierdoor kunnen de verschillende partijen elkaar versterken, bevragen en ondersteunen en voorkom je dat er vanuit een kant naar het probleem wordt gekeken en de oplossing niet wordt gevonden, omdat die zich in de blinde vlek bevindt van de mensen die alleen het probleem zien.

Concreet maken met drie voorbeelden:
Ouders / docenten / management
Leerlingen / maatschappelijk partners / docenten
Docenten/directie / beleidsmakers

Binnen het onderwijs zijn wij actief op het gebied van kwaliteit,
bedrijfsvoering en management- en organisatievraagstukken.

Wij adviseren en ondersteunen op de volgende thema’s:

 • Passend onderwijs
 • Onderwijs in maatschappelijke context
 • Gepersonaliseerd leren
 • Hybride leeromgeving
 • Onderwijs arbeidsmarkt
 • (Zeer) zwakke scholen PO en VO
 • Ouder en leerling betrokkenheid
 • Cultuur- en gedragsverandering van docenten, management en organisatie Leiderschapsontwikkeling/ coaching
 • Primaire processen stroomlijnen en aanpassingen implementeren
 • Profilering/ PR
 • Fusies, reorganisaties en managementstructuren
 • Interim-management
 • Mediation

hoe kantelen wij?

De partners van KM zijn allemaal gewend om met de voeten in de klei aan te pakken. Iedereen kan bogen op specifieke expertise en praktijkervaring. Het bijzondere is dat iedereen niet kijkt naar het eenzijdig aanpakken van een vraagstuk, maar we opereren steeds als team. Vanuit de vraag van de opdrachtgever wordt bekeken welk team de meest passende bijdrage kan leveren aan de oplossing.

In overleg met de opdrachtgever wordt dan bekeken wie het beste past bij de vraag, maar ook bij de organisatie waar de opdracht wordt uitgevoerd. Want we geloven niet in knip-plak oplossingen, maar in oplossingen die op maat zijn gemaakt, passend bij de cultuur en structuur van de organisatie van de opdrachtgever.

Contact

Telefoon:  06 53257717

2 + 3 =

Harald Hentenaar

Directeur-eigenaar